Het bestuur

Voorzitter
René Hoekzema
voorzitter@fccdespartanen.nl
06 – 51 20 31 55

Secretaris
Peter Smit
secretaris@fccdespartanen.nl
06 – 33 86 70 88

Algemeen bestuurslid
Rensje Roelofs
algemeen1@fccdespartanen.nl
06 – 30 69 73 01

Algemeen bestuurslid
Onne de Vries
algemeen2@fccdespartanen.nl
06 – 47 76 68 68

Penningmeester
Jeroen Heijne
penningmeester@fccdespartanen.nl
06 – 28 76 64 96

Ledenadministratie
Jeroen Heijne
ledenadministratie@fccdespartanen.nl
06 – 28 76 64 96

Wedstrijdsecretaris
Rensje Roelofs
wedstrijdsecretaris@fccdespartanen.nl
06 – 30 69 73 01


Website beheer
Onne de Vries
webmaster@fccdespartanen.nl
06 – 47 76 68 68

Sponsorcommissie
Jeroen Heijne
sponsoring@fccdespartanen.nl
06 – 28 76 64 96