Clubgeschiedenis

De oprichting van de fietscrossclub de Spartanen uit Zevenhuizen.

Veel kinderen beschikten in die tijd over een crossfiets. Omdat je met deze fiets eigenlijk niet op de weg mag komen en er veel vraag was naar een eigen terrein in het dorp voor de fietsers. Nam politieagent Jan Gerding het hef in eigen handen en ging met een groepje van 30 crossers op de fiets naar het gemeentehuis om te vragen of ze een eigen crossbaan mochten hebben. Op 27 juni 1983 stelde de gemeente een stukje grond beschikbaar, maar ze moesten wel zelf de crossbaan aanleggen. Met man en macht zijn de ouders en kinderen aan de slag gegaan en in augustus van datzelfde jaar was de crossbaan klaar. Tijdens de feestweek van Zevenhuizen werd de baan geopend door een aantal prominente Zevenhuisters op een fiets die rare gebreken toonden en waar sommige deelnemers ook (geen) plezierige herinnering aan over hebben gehouden.

Er is na die tijd een bestuur gekozen en de eerste notulen dateren van 12 december 1983 onder de naam Fietscrossclub Zevenhuizen. De naam van de crossclub werd nog niet gekozen doordat er te weinig suggesties waren binnen gekomen. In 1984 kwam voor het eerst op de notulen de echte naam van de crossclub; FCC de Spartanen.

Op 7 april 1984 organiseerde de crossclub voor het eerst een wedstrijd met 25 deelnemers. Zo langzamerhand groeide de crossclub steeds meer en op 9 juni 1984 behaalde de Spartanen al 14 finaleplaatsen. In dit jaar kreeg de club ook als eerste een elektronisch starthek.

Verder in dit jaar werd de club Nederlands Kampioen. Dit werd uitgebreid gevierd. Aan het eind van 1984 telde FCC de Spartanen maar liefs 57 leden.

In 1990 organiseerde de Spartanen voor het eerst een NK indoor. Met de club ging het goed. Ze organiseerde steeds meer Nederlandse wedstrijden en de crossers doen goed mee.

Ook nu nog bestaat de club en telt deze rond de 60 leden. Een van de grootste clubs van het noorden.