Contributie

Als lid van FCC de Spartanen betaal je contributie en licentiekosten. De contributie voor het 1e gezinslid is hoger dan voor de volgende gezinsleden.

FCC de Spartanen is aangesloten bij 2 bonden, de Nederlandse Fietscross Federatie (NFF) en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). De licentie van de NFF krijg je als lid van de Spartanen automatisch toegekend. Het basislidmaatschap van de KNWU is optioneel.

De factuur voor de contributie en licentiekosten zal, afhankelijk van de keuze of het lid wel of niet een basislidmaatschap van de KNWU wil, de volgende regels bevatten:

SoortPrijs
Contributie FCC de Spartanen (1e gezinslid)
Contributie FCC de Spartanen (extra gezinslid)
€ 81,50
€ 37,50
NFF licentie€ 10,00
Basislidmaatschap KNWU€ 14,00
prijzen zijn geldig voor 2020

Clubtenue

Voor de aanschaf van het clubshirt en crossbroek wordt verwezen naar het clubreglement onder de rubriek diversen, punt 75.